WSNS Dongen/ Oosterhout; SWV 44.03

 
 
 
Startpagina                              
 
 
     
 
     
 
     
 


Welkom op de website van Stichting WSNS 
Samenwerkingsverband 44.03 Dongen / Oosterhout 
Beste bezoeker,In het Samenwerkingsverband Dongen/ Oosterhout werken alle basisscholen en school voor speciaal basisonderwijs nauw samen om de zorg van leerlingen te optimaliseren.
Het betreft 3 schoolbesturen, 11 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De verantwoordelijkheid gaat over ongeveer 2500 leerlingen.

Het project Weer Samen Naar School (WSNS) zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die moeite hebben met leren of kinderen met gedragsproblemen. Het doel van WSNS is om het zorgniveau van de basisschool te vergroten waardoor minder leerlingen aangewezen zijn op het speciaal basisonderwijs.

Weer Samen Naar School bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor een plaats in het speciaal basisonderwijs. De permanente commissie leerlingenzorg (PCL) onderzoekt dit.

Het zorgplan (zie downloads)  geeft voor de scholen uit het samenwerkingsverband een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden. Sjaak van Wandelen
Coördinator Samenwerkingsverband 44.03


                                 

 
© WSNS Dongen/ Oosterhout; SWV 44.03, last changed on 30-09-2013